dong duoc hue dan giu mai net xuan thi

Chính sách & Quy định chung:
Việc bạn sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những điều kiện và điều khoản sử dụng dưới đây. Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng trang web. Nếu người sử dụng trang web này vi phạm các điều kiện và điều khoản sử dụng dưới đây, HDP và các đối tác có liên quan đến việc xây dựng và quản lý trang web này có quyền cấm và ngăn chặn đối tượng đó tiếp tục tham gia trang web này.
1. Về Nội Dung Trên Trang Web:
Tất cả những thông tin ở đây được cung cấp cho bạn một cách trung thực đúng như thực tế. HDP không bảo đảm, hay có bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, tin cậy của việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng nội dung trên trang web này. Mặc dù HDP luôn cố gắng cập nhật thường xuyên các nội dung tại trang web, nhưng chúng tôi không bảo đảm rằng các thông tin đó là mới nhất, chính xác và đầy đủ.
2. Về Bản Quyền:
HDP là chủ sở hữu của trang web này. Việc chỉnh sửa trang web, cập nhật và thay đổi nội dung, hình thức trang web thuộc thẩm quyền của HDP. Sự chỉnh sửa, thay đổi, chia sẻ và đăng tải lại những nội dung trong trang này vì bất kì mục đích nào đều được xem như vi phạm quyền lợi hợp pháp của HDP.
3. Vể Việc Tải Dữ Liệu:
Nếu bạn tải về máy những phần mềm, hình ảnh, dữ liệu từ trang này, thì phần mềm, hình ảnh, dữ liệu bạn tải về vẫn sẽ thuộc bản quyền của HDP. Bạn chỉ được phép sử dụng nhưng không được sở hữu những phần mềm đã tải và cũng không được phép bán, phân phối lại, hay bẻ khóa phần mềm …
4. Thay Đổi Nội Dung:
HDP giữ quyền thay đổi, chỉnh sửa và loại bỏ những thông tin không hợp pháp vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào.
5. Luật Áp Dụng:
Mọi hoạt động phát sinh từ trang web phải tuân thủ theo luật pháp Việt Nam.
san pham noi bat
  • TT018-WhiteningBodyCarePro
  • CL049-Cleanser
  • CL070-WhiteExtra
  • CL056-WhiteningBodyLotion
  • SR117-PinkExtreme

14 Lê Duy Đình, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Email: herbal@huedancosmetic.com
Điện thoại di động: 0913-997-441
Điện thoại: 05113-811-738 - Fax: 05113-811-739